Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Aktuality

 


Prednášky sa začínajú 28.10.2013 - v ten deň doneste so sebou svoje indexy, prípadne pošlite nejak na ten deň do školy - na miesto prednášky a o ostatné bude postarané :-)


Ďalšie informácie budú už len na novej adrese a to postupne podľa pokynov našej študijnej referentky... :-)


Oznamy ohľadom zápisu do 1.ročníka II.stupňa a ostatné záležitosti - prihlásenie sa na špecializovanie, atď. bude už na novej stránke, ako náhle bude to aktuálne. Sledujte potom tú novú stránku, ktorú už čoskoro vytvorím už hotovými predmetmi, atď /len sa trošku zotavím z tých štátnic :-P/ - ale na Fb už asi nebudem dávať informácie, len sem, alebo v spol.gmaily nájdete čerstvé info aj od Ballonovej priamo, alebo potom od nás - lídrov :-) /Erika/


Oznam od p.Ballonovej v spol.gmaily:

Dobrý deň prajem.

Vážení študenti,

dovoľte aby som študentom, ktorí úspešne ukončili štátnu záverečnú skúšku srdečne poblahoželala.

Ako už viete, promócie budú 11.10.2013 o 14.00 hod. a 15.30 hod. Prihlasovať sa môžete do 4.10.2013

Zároveň Vám oznamujem, že v dňoch 13., 16. a 17.9. nebudem na katedre.

Prajem pekný víkend.
Ohladom cateringu na septembrove statnice:
Studenti,ktori idu 10-ho prvykrat na statnice,doneste na catering so sebou presnu sumu 10,20€, ti,ktori idu 11-ho na opravne, doneste 6,40€ - vsetci hned rano odovzdajte Oliverovi do ruk, lebo on musi uz o 8,30h odovzdat cater.spolocnosti.

Zápisy do 4.ročníka, čiže 1.ročník II.stupeň: 28.10.2013 v den prvej prednasky, takže dovtedy PRAZDNINY :-P

Kuknite na čerstvý oznam v zamkn.časti Štátnice!

Ďalšie pokyny ohľadom opravných termínov v septembri - už čoskoro, zatiaľ ako lídrovia nie sme informovaní o detailoch... Najprv riešia sa promócie...potom rýchlo opravné... čo tak vyzerá, že budú len v dňoch 10.-11.09.2013

Oznam od p.Ballonovej ohľadom promócie:

Dobrý deň prajem.

Vážení študenti,

dovoľte aby som tým, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium srdečne poblahoželala a tí študenti, ktorí úspešní neboli, nech nezúfajú – v septembri môžu všetko napraviť a úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu.

V prílohe Vám posielam rozpis na promócie. Upozorňujem študentov, ktorí sa prihlásili na 2.7. o 15.30 hod., že musia byť presunutí na 14.00 hod. Ďakujem za pochopenie.

V rámci každej skupiny bude treba vybrať dvoch študentov na prečítanie sľubu a poďakovania. Vzory Vám pošlem.

Študenti, ktorí úspešne ukončili štátnu bakalársku skúšku do 12.6.2013 a majú záujem pokračovať v magisterskom štúdiu, môžu využiť znížené školné za semester (pre prvý rok štúdia), ak zašlú prihlášku do 15.7.2013.

Pekný deň.
 
Termíny promócií: 1. – 2. 7.2013 o 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 hod. na Poliankach II.

Naša skupina má termíny na štátnice: 2013.6.10. a 2013.6.11.

Prosím ctených našich spolužiakov, ktorí ešte nevypracovali svoju št.otázku, aby to spravili ešte tento týždeň, lebo k dnešnému dňu t.j.27.05.2013 k 15.20 h je 58 vypracovaných z 69!!! Ktorí náhodou nečítate FB, a kuknete sem, pridajte sa k tým, ktorí pekne postupne odovzdávajú svoju vypr.otázku!!! Ďakujem!


Zapisovanie známok teraz už každý si vybavuje sám!!! Nevyrušujte po jednom p.Ballonovú. Všetky kontakty nájdete v tom dokumente, kde boli dané témy na bakalárske práce, alebo niektoré aj na hlavnej stránke našej školy.

Ak nepatríte medzi tých študentov, ktorí ešte stále nemajú nejaké zápisy vybavené a nevyrušujú s tým zbytočne študijnú referentku, ktorá už vybavovala posledné termíny, tak neberte to na seba:-)


Nezabudnite!!!
Pri odovzdaní bakalárky - treba si doniest tieto veci
pre našu skupinu: 18.04.2013 08.00 – 11.00    12.00 -  17.00

-  2x diplomovú prácu  + 1x CD s prácou v PDF verzii  - označené menom a názvom práce

2x licenčnú zmluvu o použití školského diela (Vami podpísanú)  – vygeneruje sa pri zadávaní práce do systému EZP;

index s dosiahnutým predpísaným počtom kreditov (s výnimkou hodnotenia za bakalársku prácu - zapisuje vedúca katedry po odovzdaní záverečnej práce).

1x prihlášku na štátnu záverečnú bakalársku skúšku

1x protokol o kontrole originality,(zopnúť zošívačkou) prípadne potvrdenie o vložení práce do systému EZP.

-   študenti si môžu navzájom práce a ostatné náležitosti odovzdať, čiže nemusí prísť osobne každý študent (len musí mať všetky náležitosti na odovzdanie v poriadku).


Zápisy známok do indexov určite vybavte do 15.4.2013, inak sa nedostanete k štátniciam v tomto akad.roku!!! Prosím dbajte o to, aby ste to mali v poriadku - okrem toho, že dovtedy aj bakalársku prácu treba vo vytlačenej forme odovzdať...atď.

Ak chcete mať odklad na jeseň so štátnicami a obhajobou, dajte žiadosť čím skôr, ale do 18.4.2013 určite našej štud.referentke, ináč budú Vás evidovať, a zároveň musíte sa dostaviť v normálnom termíne k štátniciam!!!


Dôležitý oznam od p.Ballonovej - ohľadom BAKALÁRSKEJ PRÁCE:

Dobrý deň prajem.Vážení študenti, v prílohe Vám posielam používateľskú príručku k zaevidovaniu bakalárskych prác do EZP. Túto príručku je potrebné preposlať aj svojim školiteľom.

Zároveň Vás upozorňujem, že hodnotenie z predmetu Bakalárska práca Vám v indexe zapíše p. prof. Grey – vedúca katedry SP pre bc. štúdium, po odovzdaní bakalárskych prác a ostatných náležitostí o ktorých Vás budem ešte informovať.

Popri tom Vám pripomínam, že ku štátniciam môžete pristúpiť, len ak budete mať nielen všetky skúšky (za 3 roky) úspešne vykonané, ale ich aj zapísané v indexe.

Zatiaľ Vám prajem úspešné ukončenie skúšok za LS.

Pekný deň. Ballonová    Príloha: EZP Príručka

Zadanie záv.prác, ktoré máte podpísané už z min.akad.roka,niektorí ste to ešte stále nevyzdvihli - sú u p.Ballonovej a aby ste o tom vedeli, budete to potrebovať k bakalárke...len tak na margo...

Prosím nasledujúcich študentov vo vlastnom záujme čím skôr vyzdvihnúť svoje Zadanie záv.práce:
Daniela Martincova, Michal Provazník, Martin Szabó, Lucka Olexicakova Chripakova, Romana Petrovicova Viktoria Pažitná a príp. Skubyová Silvia


Oznam od p.Ballonovej /aj v spol.gmaily/:

Dobrý deň prajem.

Vážení študenti, preposielam Vám mená študentov, ktorí majú nezrovnalosti v indexoch.

Je potrebné sa so študijnou referentkou p. Maxianovou telefonicky dohodnúť – 0911707854 (medzi sviatkami bude škola zatvorená) a zápisy doriešiť, pretože tí študenti, ktorí nebudú mať v prvej polovici januára 2013 zápis vybavený, nedali o sebe vedieť (nepožiadali o prerušenie, opakovanie ....) budú zo štúdia vyradení.

Móžiová Beata

Fabšová Emília

Králová Zuzana

Skubyová Silvia

Cehlárik Adam

Vojtek Peter

 

Pekný deň Štátnice

Štátne záverečné skúšky: 3.6. – 14.6.2013. O konkrétnych termínoch budete informovaní.

Odovzdanie bakalárskych prác do: 15.04.2013.

Odovzdanie indexov do: 15.04.2013. Tu Vás upozorňujem, že index budete môcť odovzdať len s absolvovanými skúškami a so zapísanými známkami.

V tomto termíne budete odovzdávať aj posudok od svojho školiteľa – školiteľ bude oboznámený. Preto je potrebné, aby ste si prekontrolovali údaje, ktoré ste mi poslali ku štátniciam (postupne Vám ich budem posielať).

Ak Vám zadanie záverečnej práce bolo vrátené, ale chýba Vám napr. dopísať dátum, kľudne si ho rukou dopíšte .

Všetky info o štátniciach budete dostávať priebežne.Zaujímavé a užitočné linky:

Hlavná stránka našej školy: http://vssvalzbety.sk/

ROZVRHY - aktualizované - na akad. rok 2012/2013: http://www.vssvalzbety.sk/katedry/katedry/katedra-socialnej-prace-externa/rozvrhy

1.ročník ZS: http://vssvalzbety.wbl.sk/

1.ročník LS: http://vssvalzbety2.wbl.sk/

2.ročník ZS: http://vssvalzbety3.wbl.sk/

2.ročník LS: http://vssvalzbety4.wbl.sk/


http://vssvalzbety5.wbl.sk/prihlasenie_na_pvp.xlsx

TOPlist